Turné mladej generácie

Silvia Sviteková: Pamäť betónu
Alica Šaling: Príbehy konzumujúce materstvo
Lukáš Zahy: Stenomúr

Skrzprst Production spája troch mladých tvorcov, absolventov Tanečného divadla a performancie na VŠMU, do jedného večera. Silvia Sviteková, Alica Šaling, Lukáš Zahy a ich autorské osobné výpovede. Každé veľmi špecifické svojou témou, ktorá pramení z vlastnej skúsenosti a pohľadu, avšak presahuje za hranice osobného a dotýka sa spoločnosti. Tri rôzne postoje k trom rôznym spoločenským javom a s osobitým prístupom k performancii ako takej.

Silvia Sviteková vo svojom sóle Pamäť betónu hľadá a vytvára možné spojitosti medzi telom a objektom: vizuálne, kvalitatívne, ale najmä osobné. Alica Šaling odhaľovaním vlastnej skúsenosti kladie otázky týkajúce sa pozície matky v spoločnosti v sóle Príbehy konzumujúce materstvo. Stenomúr Lukáša Zahyho je metaforou na vnútorný rozpor a skúma identitu jedinca v dnes kontroverzne prezentovaných LGBTI témach.

Dĺžka: 55 min.