Lukáš Zahy

Prvú tanečnú skúsenosť mal so štandardnými a latinsko-americkými tancami. Popri štúdiu na VŠMU v špecializácii Tanečné divadlo a performancia sa aktívne venoval tanečnému štýlu vogue. Vytvoril sólo Stenomúr ako svoju bakalársku prácu. Spolupracoval s Andrejom Petrovičom (Fabric Body Move) a Yurim Korecom (Habibi 2196-18), tiež s choreografmi ako Marta Poláková, Peter Šavel a v niekoľkých projektoch s Debris Company. V ostatnom čase je aktívny aj v rámci výtvarných inštalácií a performancií (napr. spolupráca s Andrejom Dubravským či Neilom Curtisom).