Skrzprst Production

Občianske združenie SKRZPRST sa zameriava na produkciu, tvorbu, propagáciu a prezentáciu tanečných diel na Slovensku i v zahraničí; rozvoj medziodborovej umeleckej spolupráce; spoluprácu s domácimi a zahraničnými tanečnými umelcami; šírenie povedomia o nových prístupoch k pohybu, performancii a performativite; organizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti tanca a kultúry; spoluprácu s inými občianskymi združeniami zameranými na tanec.

V centre umeleckého zámeru združenia stojí performer, pedagóg (Katedra tanečnej tvorby HTF VŠMU), špecializovaný pohybový terapeut a choreograf Juraj (Yuri) Korec a aktuálny produkčný tím združenia: Martin Krištof, dlhoročný produkčný a dramaturg centra kultúry Stanica Žilina-Záriečie, výkonnú produkciu zastáva Alica Šaling Kuchtová, tanečná performerka a schopná organizátorka.

Združenie počas troch rokov existencie zastrešilo produkciu a úspešnú prezentáciu predstavení Yuri Korec & Co.: d-BODY-m (2017), Sólo nielen pre jedno telo (2018), Nesólo (2018) a Habibi 2196-18 (2018) na Slovensku aj v zahraničí; vzdelávacie workshopy určené nielen tanečným umelcom a medzinárodné rezidencie umeleckého výskumu, naposledy pre čerstvých absolventov európskych tanečných škôl v Záhrade - Centre nezávislej kultúry, ktoré bolo zároveň prípravnou fázou pre tvorbu nového diela.

V súčasnosti sa venujeme reprízam aktuálnych diel, ich uvádzaniu v rámci výchovy a popularizácie súčasnej tanečnej performancie na umeleckých školách, prezentácii Turné mladej generácie, čo je kurátorský projekt predstavujúci najnovšiu generáciu tanečných umelcov a ďalšej predpríprave nového predstavenia.