Yuri Korec & Co. označuje spolupráce choreografa, tanečného interpreta, vysokoškolského pedagóga a certifikovaného Rolfera™ so slovenskými a zahraničnými nezávislými umelcami na poli performatívneho umenia. Počas svojej kariéry pôsobil Yuri Korec s mnohými európskymi tanečnými skupinami. V poslednej dobe pracuje predovšetkým v slovenskom umeleckom prostredí prostredníctvom občianskeho združenia Skrzprst.

„Moja ostatná choreografia vychádza zo snahy o performatívny environmentálny aktivizmus. Najprv som chcel namiesto predstavenia v divadle donútiť divákov vysádzať stromy…‟