NEPRÍBEH (Bariéra)

Yuri Korec & Co.: NEPRÍBEH (Bariéra)

pohybová inštalácia

Považská galéria umenia v Žiline, 18.6.2024

Mĺkve nehybné telo hľadí na prázdnu galerijnú stenu, bariéru, cez ktorú niet kam ísť. V istom momente začína od nej padať, ustupovať, vzďaľovať sa jej, aby náhle zastalo v akejsi nedokončenej póze. Bariéra si ho však následne pritiahne naspäť a nemý telesný dialóg sa rozohráva od začiatku. Telo a fyzická bariéra pred ním však medzi sebou nebojujú. Proces odlúčenia a návratu prebieha na dobrovoľnej báze – stena a telo sú jedno, ktoré sa cyklicky rozpadá a opäť zoskupuje. Do tejto situácie vstupujú návštevníčka či návštevník galérie. Čomu sú vystavení? Dokážu telo vnímať len ako ďalší galerijný exponát alebo sa pre nich automaticky stáva subjektom príbehu?

Tanečné telo obyčajne považujeme za nositeľa určitého významu. Či už vedome alebo nevedome, zakaždým sa pokúšame dešifrovať jeho gestá, pózy, pohybové väzby, hľadať príbeh. Telo vystavené v Považskej galérii umenia v Žiline sa však od akejkoľvek interpretácie usiluje oslobodiť. Zbavuje sa identity, emócie, aj vlastného príbehu. Jediné, s čím sa konfrontuje, je neústupná existencia bariéry pred ním. K nej sa po celý čas vzťahuje, ignorujúc akýkoľvek ďalší kontext či divácky pohľad. Túži vzdorovať príbehu. Je to ale vôbec možné? Existuje gesto bez referencie? Pohyb v ne-pohybe? Plynutie v bezčasí?

Choreograf Juraj Korec v spolupráci s performerkami, performermi a teoretičkou umenia Michaelou Hučko Paštekovou v dlhodobom projekte Vystaviť sa telu skúma vystavovanie živého tela v prostredí galérie cez optiku rôznych (ne)choreografických postupov. Prinavracia pozornosť k telu, avšak nie ako k prostriedku, nositeľovi témy či funkcie, ale k telu ako k objektu pohľadu.

Prezentácia prvej časti výskumu sa uskutočnila v júni 2023 v bratislavskej Galérii Umelka a jej okolí a zaoberala sa najmä parazitovaním tanečných tiel na každodennosti a tiež tým, ako kontext ovplyvňuje interpretáciu performatívnej akcie. Druhá časť s podtitulom Ne-činnosť prebehla v júli 2023 počas festivalu Kiosk v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline. Kládla si otázku, ako nainštalovať a vystaviť žijúce telo v ne-pohybe, bez choreografickej a divadelnej časovosti? Pohybová inštalácia v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici a SNG Strážky boli záverečnou častou projektu. Juraj Korec zároveň 21.6.2024 uvedie v Novej synagóge pod umeleckou značkou Yuri Korec & Co. celovečerné tanečné predstavenie PRÍBEH, ktorý voľne nadväzuje na témy dlhodobého umeleckého skúmania a rozvíja ho do väčšieho choreografického celku.

Koncept a choreografia: Juraj Korec a Michaela H. Pašteková

Choreografia a performancia: Alexandra Mireková, Silvia Sviteková, Lukáš Bobalik/Eli Hooker, Eva Priečková

Produkcia: Martin Krištof / Skrzprst, o.z.

Výskum a uvedenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.