Vystaviť sa telu

Čo znamená vystaviť telo? Umiestniť ho do situácie, v ktorej mu začneme venovať pozornosť. Tým telom môže byť naše vlastné telo, ale aj telá iných. A tou situáciou môže byť premyslene komponovaný výjav, ale aj banálna epizóda. Má každé vystavenie tela svojho kurátora či kurátorku? Stáva sa miesto vystaveného tela automaticky galériou?

foto Pali Jen

Skúste si predstaviť, že stojíte na priechode pre chodcov a čakáte na povolenie prejsť na druhú stranu cesty. Spolu s vami čaká desiatka ďalších tiel. Niektoré z nich sú v pokušení vkročiť do premávky skôr, napäté a nepokojné, iné pasívne dodržiavajú predpísanú choreografiu. Zasvieti zelená, diváci v autách sa zastavia a uprú zrak na biele pruhy. Predstavenie sa začína. Telá kráčajú z jednej strany na druhú, občas sa dotknú, náhodne či cielene do seba narazia, niektorým sa stretnú pohľady. Jedno telo namáhavo ťahá nohu za nohou, ako keby netúžilo dosiahnuť svet na druhej strane, iné telo beží, aby malo predpísanú trajektóriu čím skôr za sebou. Každé z tiel je vystavené rovnakej situácii a predsa ju zažíva úplne inak. Prečo? A čo sa stane, ak medzi tieto bežné telá umiestnime telá tanečné, ktoré parazitovaním na každodennosti pretvoria mestskú rutinu na skutočnú performatívnu udalosť? Bude sa bežné telo vystavené tanečnému telu správať zrazu odlišne?

A teraz si predstavte ten istý výjav, ale umiestnite ho do celkom iného kontextu, na iné miesto. 

Performatívna príkladová štúdia Vystaviť sa telu Juraja Koreca a Michaely H. Paštekovej je vykročením na priechod pre skúmanie tanečného tela v galerijnom priestore bez nevyhnutného pohybu. Je prvou zo série umeleckého výskumu na tému Telo v galérii v produkcii Skrzprst, o.z. v spolupráci s Yuri Korec & Co.

Koncept a choreografia: Juraj Korec a Michaela H. Pašteková

Choreografia a performancia: Miriam Budzáková, Jakub Cerulík, Alexandra Mireková, Anja Naňová

Produkcia: Martin Krištof / Skrzprst, o.z.

Partneri:

Platforma pre súčasný tanec PlaST

Galéria Umelka

TeloCvičňa, rezidenčný priestor

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Galéria Umelka, Bratislava 18.6.2023 o 16:00