Silvia Sviteková: Pamäť betónu

Kde sme my?
Kto sme my?
Ktoré betóny?

Betón ako materiál, ktorému kedysi prináležala veľká pozornosť, dodnes obdivujeme.
Niekedy kŕčovito. Ľahko sa z neho stavia, a ešte ťažšie búra.
Abstraktný a zároveň veľmi konkrétny. Concrete yet indefinite. S jasnými vlastnosťami.
Betón a telo? Tvary a telesá.

Foto: Barbora Dolinajová (Nu Dance Fest 2019)

Performancia: Silvia Sviteková
Choreografia: Silvia Sviteková
Dramaturgia: Maja Hriešik, Marta Poláková, Alexandra Pazgu
Hudba: Michelle Gurevich
Svetelný dizajn: Igor Iliť, Anna Ďurišíková