Silvia Sviteková

Ukončila štúdium špecializácie Tanečné divadlo a performancia na VŠMU, kde pokračuje magisterským štúdiom. Je členkou mimoOs a PlaST a v súčasnosti spolupracuje aj s choreografmi Yurim Korecom, Martou Polákovou a Petrou Fornayovou. Jej bakárska práca - sólo Pamäť betónu je jedným z viacerých autorských sól a predstavení, ktoré uviedla v rámci rôznych festivalov (Nu Dance Fest, Kiosk) a priestorov (Večer pre Bazén). Za svoju tvorbu získala aj ocenenie v súťaži Gala Art Moves.