Silvia Bakočková

Absolventka Tanečného konzervatória Evy Jazovej a Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave. Zhrnutie svojho vysokoškolského výskumu publikovala v sérií článkov v časopise Tanec. Ako pedagóg spolupracovala so slovenskou reprezentáciou v synchronizovanom plávaní, kde hľadala efektívne nastavenie vzťahu intuitívneho, inštinktívneho a kontrolovaného pohybu v športe. Ako performer spolupracovala s choreografmi ako: Willi Dorner (Bodies in Urban Spaces) a Yuri Korec (Sapiens Territory). V súčasnosti študuje podnikový manažment na City University of Seattle. Manažérske zručnosti aktuálne uplatňuje v Platforme pre súčasný tanec (PlaST), kde spolupracuje na projektoch: Slovenská tanečná platforma, Tanečná sezóna, Re/branding súčasného tanca. Momentálne pôsobí aj ako pedagóg moderného a súčasného tanca na Súkromnom konzervatóriu v Nitre a na Súkromnej ZUŠ Tralaškola.