Michal Toman

Český profesionálny tanečník, performer, akrobat, pedagog, fotograf a Capoerista; absolvent magisterského štúdia Moderného tanca na VŠMU v Bratislave. V rámci programu Erasmus+ absolvoval semester na Falmouth University (UK) v odbore Dance and Choreography, kde tiež započal svoju autorskú tvorbu predstavením Of Fear and Desire. Aktuálne je členom pražského súboru fyzického divadla Burki&com a najväčšej medzinárodnej asociácie capoeiry na svete, ABADA Capoeira. V Capoeire je držiteľom zeleného (učitelského) pásu, mnohých medailových umiestnení a titulov (napr. Majster Vyšehradskej štvorky 2019). Spolupracoval na rôznych umeleckých projektoch (tanečné predstavenia, filmy a pod.) tak doma, ako i v zahraničí. Spolupracoval napríklad s umelcami: Jana Burkiewiczová (Růžový Samuraj), Viktor Konvalinka (iMucha show), Simona Machovičová (Škola Žárlivých), Marek Ťapák (Nero a Seneca), Emil Leeger (Salome 1.2.4.), Marta Poláková (Cítit neviditelné).