Vystaviť sa telu 3.: Ne-príbeh

Vystaviť sa telu 3.: Ne-príbeh

Mĺkve nehybné telo hľadí na prázdnu galerijnú stenu. V istom momente začína od nej
ustupovať, vzďaľovať sa jej, aby po pár metroch zastalo v akejsi nedokončenej póze. Stena (si)
ho následne pritiahne naspäť a nemý telesný dialóg sa rozohráva od začiatku. Telo a fyzická
bariéra pred ním však medzi sebou nebojujú. Proces odlúčenia a návratu prebieha na
dobrovoľnej báze – stena a telo sú jedno, ktoré sa cyklicky rozpadá a opäť zoskupuje. Do tejto
situácie vstupujú návštevníčka či návštevník galérie. Čomu sú vystavení? Dokážu telo vnímať
len ako ďalší galerijný exponát alebo sa pre nich automaticky stáva subjektom príbehu?
Tanečné telo obyčajne považujeme za nositeľa určitého významu. Či už vedome alebo
nevedome, zakaždým sa pokúšame dešifrovať jeho gestá, pózy, pohybové väzby. Telo
vystavené v Stredoslovenskej galérii sa však od akejkoľvek interpretácie usiluje oslobodiť.
Zbavuje sa identity aj emócie. Jediné, s čím sa konfrontuje, je prázdna stena pred ním. K nej sa
po celý čas vzťahuje, ignorujúc akýkoľvek ďalší kontext či divácky pohľad. Túži vzdorovať
príbehu. Je to ale vôbec možné? Existuje gesto bez referencie? Pohybe v ne-pohybe? Plynutie
v bezčasí?
Juraj Korec v spolupráci s performerkami, performermi a teoretičkou umenia Michaelou
Hučko Paštekovou v dlhodobom projekte Vystaviť sa telu skúma vystavovanie živého tela v
prostredí galérie cez optiku rôznych (ne)choreografických postupov. Prinavracia pozornosť k
telu, avšak nie ako k prostriedku, nositeľovi témy či funkcie, ale k telu ako k objektu pohľadu.
Prezentácia prvej časti výskumu sa uskutočnila v júni 2023 v bratislavskej Galérii Umelka a jej
okolí a zaoberala sa najmä parazitovaním tanečných tiel na každodennosti a tiež tým, ako
kontext ovplyvňuje interpretáciu performatívnej akcie. Druhá časť s podtitulom Ne-činnosť
prebehla v júli 2023 počas festivalu Kiosk v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline.
Kládla si otázku, ako nainštalovať a vystaviť žijúce telo v ne-pohybe, bez choreografickej
a divadelnej časovosti? Pohybové inštalácie v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici a v SNG Strážky sú
nateraz záverečnou častou projektu.


Koncept a choreografia: Juraj Korec a Michaela H. Pašteková
Choreografia a performancia: Alexandra Mireková, Silvia Sviteková, Lukáš Bobalik
Produkcia: Martin Krištof / Skrzprst, o.z.
Výskum a uvedenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.