SNPJT.online

2020

Taneční performeri o tanečnej performancii online a naživo

„Telo performera je v tanečnej performancii umeleckým objektom, existujúcim iba v danej chvíli, na danom mieste a v danej akcii. Je objektom, ktorý má zároveň všetky vlastnosti subjektu, teda možnosti sebareflexie a transformácie seba ako objektu. Čo sa stane, keď sa performer ocitne na viacerých miestach naraz, v prostrediach, kde sú všetci zúčastnení spolu a zároveň oddelene za sklom kamier a monitorov?“

Sólo nielen pre jedno telo – performatívna prednáška, ktorá sa z javiska (Divadla LAB v Bratislave a Novej synagógy v Žiline na festivale Kiosk) presunula priamo na vaše obrazovky.
Jej online verzia je novým fenoménom v živej tanečnej performancii. Fenoménom, ktorý so sebou priniesla nedávna doba nevyhnutnej izolácie. Tu a teraz získava vo virtuálnom svete úplne nové rozmery a významy. Performeri sa stretávajú a spolupracujú bez toho, aby stáli vedľa seba. Tvoria spoločne, ale každý je niekde úplne inde. Vďaka vyspelým technológiám dneška, sa všetko deje sprostredkovane. Hranice určuje objektív kamery a horizont obrazovky.

Koncept a choreografia: Yuri Korec
Choreografia a performancia: Silvia Sviteková/Jozef Vaľo, Matúš Szeghő, Lukáš Zahy
Dramaturgia: Jakub Turčan
Hudba a performancia: ERØ
Strih: Radoslav Dúbravský
Technická podpora: Dušan Dobiaš
Produkcia: Skrzprst

Premiéra: 24.06.2020, online