Lukáš Bobalik

Absolvent Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a VŠMU. Spolupracoval s viacerými slovenskými i zahraničnými choreografmi (J. Alegado, P. Šavel, D. Sportelli, M. Poláková, Y. Korec, A. Ľahký, L. MM Balážová, Z. Méndez Marín, K. Brestovanská, L. Holinová) a absolvoval medzinárodnú stáž 1st China-CEEC Summer Dance Camp. Aktuálne účinkuje vo viacerých predstaveniach (Pocitové rozUmenied-BODY-mDualEróziaMoving MountainsAnother Song in SilenceMillennial Magic MirrorVráskanieNiveau stableIndigo) a zároveň pôsobí v umeleckom zoskupení mimoOs, ktoré tvorí najmladšia generácia nezávislých profesionálnych tvorcov a performerov súčasného tanca a tanečného divadla na Slovensku. Autorskej tvorbe sa začal venovať už ako počas štúdia, pričom choreografie O Vás v nás Padlo to! reprezentovali VŠMU aj na festivale HAMU Nová generace 2015 v Prahe. Najvýznamnejším úspechom je 1. miesto na choreograficko-interpretačnej súťaži Gala Art Moves 2017 s choreografiou Pre teba. Choreograficky spolupracuje s Prešporským divadlom (Prípad HamletLakomec) a pôsobí ako pedagóg na SKDK v Topoľčanoch či vrámci výchovno-vzdelávacích aktivít o.z. mimoOs.