Jozef Vaľo

Ukončil bakalárske štúdium Tanečného divadla a performancie a magisterské štúdium Tanečného umenia na VŠMU v Bratislave. Zúčastnil sa päťmesačného štúdia v Kibbutz Contemporary Dance Company, summer intensive s Akram Khan Dance Company. V minulosti spolupracoval s choreografmi ako Yuri Korec, Stanislava Vlčeková, Francesca Zaccaria, Rafal Dziemidok, Albert Galindo a ďalšími. V septembri 2020 uviedol premiéru svojho sólového predstavenia Coming Out, ktoré pojednáva o homofóbií vo futbale. Aktuálne je na pracovnej stáži v CobosMika Company.