Yuri Korec & Co.

Yuri Korec & Co. je projektová platforma a umelecká značka choreografa a performera Juraja Koreca. Na jej báze vznikajú umelecké spolupráce, ktorých výsledkom sú diela súčasného tanca. Od roku 2017, v ktorom bolo prvýkrát pod touto značkou uvedené celovečerné tanečné predstavenie d-BODY-m bolo vytvorených a úspešne prezentovaných niekoľko ďalších diel, okrem iného aj performatívna prednáška Sólo nielen pre jedno telo (2018), sólová performancia Nesólo (2018) a skupinová performancia Sapiens Territory (2020). Tematickým ťažiskom diel Yuri Korec & Co. je fenomén prezencie ľudského tela a jeho interakcia s okolitým svetom.

Kreatívne postupy sa vyznačujú experimentovaním s pohybovou formou v interakcii s ostatnými umeleckými médiami a skúmaním vzťahu medzi aktérmi/kami a recipientmi/kami performancií. Umelecké spolupráce Yuri Korec & Co.  produkčne zastrešuje občianske združenie Skrzprst, ktoré okrem vzdelávacích aktivít v prostredí súčasného tanca a nových prístupov k pohybu, spolupracuje aj s najmladšou generáciou tanečných umelcov/kýň.

Prečítajte si viac Zobraziť menej

Kalendár

21.6.2024

premiéra najnovšieho tanečného predstavenia umeleckej platformy Yuri Korec & Co. choreografa, performera a pedagóga Juraja Korca
Nová Synagóga, Žilina

19.6.2024

Olomouc (zrušené)

18.6.2024

premiéra pohybovej inštalácie v Považškej galérii umenia v Žiline

10.6.2024

otvorený workshop súčasného pre verejnosť
Rezidenčné centrum Telocvičňa, Nová Cvernovka, Bratislava
PLAST & MIMOOS

Všetky predstavenia

Aktuálne

01
dance The STORY
21.6.2024

PRÍBEH

Inšpirovaní sci-fi poetikou, v ktorej sa ľudské telo často ocitá v nezvyčajných, až nehostinných podmienkach a čelí prekvapivým výzvam, choreograf Juraj Korec s tvorivým tímom vytvárajú pre päť tanečných tiel špecifickú hraciu plochu. Neplatia v nej časopriestorové súradnice, chýba horizont, zdanlivo teda neexistuje ani minulosť ani pokrok. Pohyb je možný, no iba späť. Kam sa dá ísť, ak možno len cúvať? Medzinárodný koprodukčný tanečný projekt Príbeh prináša zamyslenie sa nad spôsobom rozprávať telom príbehy využívajúc radikálnu stratégiu, ktorá diváka oberá o možnosť poznať identitu tiel a tak lúštiť motivácie činov.
Viac info
02
gallery dance
18.6.2024

NEPRÍBEH (Bariéra)

Choreograf Juraj Korec spolupráci s performerkami, performermi a teoretičkou umenia Michaelou Hučko Paštekovou v dlhodobom projekte Vystaviť sa telu skúma vystavovanie živého tela v prostredí galérie cez optiku rôznych (ne)choreografických postupov. Prinavracia pozornosť k telu, avšak nie ako k prostriedku, nositeľovi témy či funkcie, ale k telu ako k objektu pohľadu.
Viac info
03
Expose yourself to a body
21.4., 25.5.2024

Vystaviť sa telu 3: Ne-príbeh

Mĺkve nehybné telo hľadí na prázdnu galerijnú stenu. V istom momente začína od nej ustupovať, vzďaľovať sa jej, aby po pár metroch zastalo v akejsi nedokončenej póze. Stena (si) ho následne pritiahne naspäť a nemý telesný dialóg sa rozohráva od začiatku. Telo a fyzická bariéra pred ním však medzi sebou nebojujú. Proces odlúčenia a návratu prebieha na dobrovoľnej báze – stena a telo sú jedno, ktoré sa cyklicky rozpadá a opäť zoskupuje. Do tejto situácie vstupujú návštevníčka či návštevník galérie. Čomu sú vystavení? Dokážu telo vnímať len ako ďalší galerijný exponát alebo sa pre nich automaticky stáva subjektom príbehu? Tanečné telo obyčajne považujeme za nositeľa určitého významu. Či už vedome alebo nevedome, zakaždým sa pokúšame dešifrovať jeho gestá, pózy, pohybové väzby. Telo vystavené v Stredoslovenskej galérii sa však od akejkoľvek interpretácie usiluje oslobodiť. Zbavuje sa identity aj emócie. Jediné, s čím sa konfrontuje, je prázdna stena pred ním. K nej sa po celý čas vzťahuje, ignorujúc akýkoľvek ďalší kontext či divácky pohľad. Túži vzdorovať príbehu. Je to ale vôbec možné? Existuje gesto bez referencie? Pohybe v ne-pohybe? Plynutie v bezčasí? Juraj Korec v spolupráci s performerkami, performermi a teoretičkou umenia Michaelou Hučko Paštekovou v dlhodobom projekte Vystaviť sa telu skúma vystavovanie živého tela v prostredí galérie cez optiku rôznych (ne)choreografických postupov. Prinavracia pozornosť k telu, avšak nie ako k prostriedku, nositeľovi témy či funkcie, ale k telu ako k objektu pohľadu. Prezentácia prvej časti výskumu sa uskutočnila v júni 2023 v bratislavskej Galérii Umelka a jej okolí a zaoberala sa najmä parazitovaním tanečných tiel na každodennosti a tiež tým, ako kontext ovplyvňuje interpretáciu performatívnej akcie. Druhá časť s podtitulom Ne-činnosť prebehla v júli 2023 počas festivalu Kiosk v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline. Kládla si otázku, ako nainštalovať a vystaviť žijúce telo v ne-pohybe, bez choreografickej a divadelnej časovosti? Pohybová inštalácia v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici a SNG Strážky sú nateraz záverečnými časťami projektu.
Prečítajte si viac
04
18.6.2023

Vystaviť sa telu

Čo znamená vystaviť telo? Umiestniť ho do situácie, v ktorej mu začneme venovať pozornosť. Tým telom môže byť naše vlastné telo, ale aj telá iných. A tou situáciou môže byť premyslene komponovaný výjav, ale aj banálna epizóda. Má každé vystavenie tela svojho kurátora či kurátorku? Stáva sa miesto vystaveného tela automaticky galériou? Skúste si predstaviť, že stojíte na priechode pre chodcov a čakáte na povolenie prejsť na druhú stranu cesty. Spolu s vami čaká desiatka ďalších tiel. Niektoré z nich sú v pokušení vkročiť do premávky skôr, napäté a nepokojné, iné pasívne dodržiavajú predpísanú choreografiu. Zasvieti zelená, diváci v autách sa zastavia a uprú zrak na biele pruhy. Predstavenie sa začína. Telá kráčajú z jednej strany na druhú, občas sa dotknú, náhodne či cielene do seba narazia, niektorým sa stretnú pohľady. Jedno telo namáhavo ťahá nohu za nohou, ako keby netúžilo dosiahnuť svet na druhej strane, iné telo beží, aby malo predpísanú trajektóriu čím skôr za sebou. Každé z tiel je vystavené rovnakej situácii a predsa ju zažíva úplne inak. Prečo? A čo sa stane, ak medzi tieto bežné telá umiestnime telá tanečné, ktoré parazitovaním na každodennosti pretvoria mestskú rutinu na skutočnú performatívnu udalosť? Bude sa bežné telo vystavené tanečnému telu správať zrazu odlišne? A teraz si predstavte ten istý výjav, ale umiestnite ho do celkom iného kontextu, na iné miesto.
Prečítajte si viac
05
4. - 10. 2022

OPEN CALL

NOVÉ TELÁ je workshop/výskum a tvorivé stretnutie zamerané na skúmanie emocionality a expresivity tela postaveného do inej reality - alebo inak - konanie tela v kontakte s technológiami. Ako vyzeráte pri tom, keď vo VR utekáte pred slonom? Ako sa tvárite, keď píšete správu o tom, že sa smejete?
Prečítajte si viac
06
08.06.2021

Empathy in Art

Kde končí telo a začínajú šablóny, do ktorých ho každodenne vtesnávame? Je vôbec ešte možné ich odlíšiť alebo za tie roky zrástli do neoddeliteľnej skrumáže, ako zlomená noha do sadry? Yuri Korec sa v diele Sapiens Territory zaoberá násilím, ktoré na sebe páchame, aby sme zamaskovali, kým sme. Ale aj násilím
Prečítajte si viac
07
13.01.2021

V pozitívnom duchu telesnosti

Rok 2020 sa dal označiť ako veľmi dlhá jazda vlakom skrz karpálny tunel. Tlačenice v kupéčkach, otváranie okien, alebo tajné vychádzanie do chodby na spoločný pokec, kde nás môže pristihnúť revízor pokiaľ nemáme platný lístok.
Prečítajte si viac
08
11.11.2020

#9 Yuri Korec: "Stále ma prekvapí.."

Dnes pokecám s mojim dlhoročným kamarátom, ktorý pláva vo vodách súčasného tanca. Je to interpret, choreograf, je absolventom Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU, bol členom profesionálneho tanečného divadla Štúdio Tanca v Banskej Bystrici a má na konte kopec
Vypočujte si viac

Habibi 2196-18

2018

Sapiens Territory

2020

d-BODY-m

2017