Sólo nielen pre jedno telo

2018

Performatívna prednáška na tému Telo v kontexte tanečnej performancie.

„Telo performera v tanečnej performancii je umeleckým objektom existujúcim iba v danej chvíli, na danom mieste a v danej akcii. Je objektom, ktorý má zároveň všetky vlastnosti subjektu.”

Ľudské telo skúma mnoho vedných disciplín. Dokonca je pravdepodobné, že neexistuje vedecká disciplína, ktorá by sa ľudským telom, alebo aspoň okrajovým vplyvom na ľudské telo, nezaoberala. Dôvodom je fakt, že každý z nás telo má – každý z nás telom je. A práve pohľad na telo v paradigme som telo je súčasťou autorovej osobnej fascinácie ovplyvnenej dlhoročnou praxou tanečného performera, choreografa, pedagóga a pohybového terapeuta Rolfera™.

Koncept a choreografia: Yuri Korec
Choreografia a performancia: Yuri Korec, Silvia Sviteková/Jozef Vaľo, Matúš Szeghő
Dramaturgická spolupráca: Jakub Turčan
Hudba: ERØ
Svetelný dizajn: Jozef Miklós
Produkcia: Skrzprst

Premiéra: 14.04.2018, Divadlo Lab DF VŠMU v Bratislave [ako umelecký výkon doktoranda Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU]